pratham namo gautama lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics

pratham namo gautama lyrics in marathi शांतीदूताच्या वैभवशाली जाऊनिया आश्रमाप्रथम नमू गौतमा चला हो, प्रथम नमू गौतमा तथागताची तत्त्वप्रणाली , आचरण्याची मुभा मिळालीजीवनानंदे आज बहरली , वैशाखी पौर्णिमा करू बुद्धमय उभ्या धरेला , बेत मनीचा नेत इरेलारम्य चंद्रमा आज उदेला , इथेच थोडे रमा शुद्ध शीलाचं लेऊन लेणं , बुद्धं सरणं गाऊ गाणंकरुया पावन अपुले… Continue reading pratham namo gautama lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics