pratham namo gautama lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics

pratham namo gautama lyrics in marathi शांतीदूताच्या वैभवशाली जाऊनिया आश्रमाप्रथम नमू गौतमा चला हो, प्रथम नमू गौतमा तथागताची तत्त्वप्रणाली , आचरण्याची मुभा मिळालीजीवनानंदे आज बहरली , वैशाखी पौर्णिमा करू बुद्धमय उभ्या धरेला , बेत मनीचा नेत इरेलारम्य चंद्रमा आज उदेला , इथेच थोडे रमा शुद्ध शीलाचं लेऊन लेणं , बुद्धं सरणं गाऊ गाणंकरुया पावन अपुले… Continue reading pratham namo gautama lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics

Namo Guru Gajanana lyrics In Marathi नमो गुरु गजानना – Free Marathi Lyrics

Posted inLyrics in Marathi Posted by By Rakhi K. September 20, 2022 नमो गुरु शुभांकरानमो गुरु कृपा करानमो गुरु तमा हरानमो गुरु परात्परानमो मती प्रभाघनानमो गुरु निरंजनानमो नमो नमो नमोनमो गुरु गजानना नमो गुरु यतीश्वरानमो गुरु मनोहरानमो गुरु भवाहरानमो पदी निरंतरानमो गुरु कृपाघनानमो सुभाव दे मनानमो नमो नमो नमोनमो गुरु गजानना नमो सुभक्त तारकानमो दुरित… Continue reading Namo Guru Gajanana lyrics In Marathi नमो गुरु गजानना – Free Marathi Lyrics

Om Namo Sukhdayini lyrics In Marathi ओम नमो सुखदायिनी – Free Marathi Lyrics

Posted inLyrics in Marathi Posted by By Rakhi K. September 17, 2022 ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भ्यो नमः ओम नमो सुखदायिनीस्फूर्ती दे, संकल्प देमज पूर्ती दे वरदायिनी देवलोकी हरीसखी तू रक्तवस्त्राधारिणीतामसी सात्विक प्रिया तू सर्वदा तेजस्विनीसांभाळ आई विश्व तूब्रह्मांडस्थित अर्धांगिनी विश्वमाते विजय दे तूसत्व तम कर राजसीराजसाच्या संगतीला उत्तमा तू मानसीपरम दैवत तू जगाचे ज्ञान… Continue reading Om Namo Sukhdayini lyrics In Marathi ओम नमो सुखदायिनी – Free Marathi Lyrics