mitha pithacha jogwa lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics

Posted inLyrics in Marathi mitha pithacha jogwa lyrics in marathi मिठा पीठाचा जोगवा, चलग सयांनो दरबारी मला जायचंय दूरवरी बाई नांदूरगडच्या बाजारी, नांदुरगडला जाईन हिरवा चुडा घेईन, आईला चुडा भरीन लवकर परत येईन बाई, लवकर परत येईन ॥१॥ मला जायचंय दूरवरी बाई, पंढरपुरच्या बाजारी पंढरपुरला जाईन वरण पुरण करीन विठाईला नैवेद्य दाविन लवकर परत येईन… Continue reading mitha pithacha jogwa lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics