1234 ganpaticha jai jai kar in marathi lyrics – Free Marathi Lyrics

1234 ganpaticha jai jai kar in marathi lyrics एक दो तीन चार गणपती तेरी जय जय कार… पाँच छ: सात आठ गणपती तेरी क्या बात… एक दो तीन चार गणपती तेरी जय जय कार… पाँच छ: सात आठ गणपती तेरी क्या बात… विघ्नों का तू है हरता… दुनिया का है करता धर्ता… दुख निवारण तू… Continue reading 1234 ganpaticha jai jai kar in marathi lyrics – Free Marathi Lyrics

Kar Aata Gai Gai lyrics In Marathi कर आता गाई गाई – Free Marathi Lyrics

Posted inLyrics in Marathi Posted by By Rakhi K. September 19, 2022 कर आता गाई गाईतुला गाते मी अंगाईआज माझ्या बाहुलीचीझोप कुणी नेली बाई बोळक्यांच्या उतरंडीलुटुपुटीची चूलआवरले आहे बाईआता कुठे घरकुल काम सारे उरकताथकला ग माझा जीवनको छळू तूही राणीयेऊ दे ना जरा कीव नीज नीज लडिवाळनको रडू देते झोकाउभा बागुल दाराशीसांग त्यास बोलावू का… Continue reading Kar Aata Gai Gai lyrics In Marathi कर आता गाई गाई – Free Marathi Lyrics

Kar Man Lagan Female Lyrics | कर मन लागण फीमेल लिरिक्स

माडी जावई तुलेव्हई जाईकर मन लगन माडी जावई तुलेव्हई जाईकर मन लगन माडी सांगस तुलेघडी घडीमना आत्याना पोऱ्यामाले पटस व माडी नको देखु मालेनोकरी वालामना अत्याना पोऱ्यापा शे शेतीबाडी तूले डाळी साळीबांधी लईसूकर मन लगण तूले डाळी साळीबांधी लईसूकर मन लगण सांगा पप्पा तुम्हीमनी मायलेचांगल मागणं देखामाराही जाई ह्या भी वर्षाले व्हही जाई लगीन यंदात्या… Continue reading Kar Man Lagan Female Lyrics | कर मन लागण फीमेल लिरिक्स

माडी वहू तुले येईजाई करमन लगन लिरिक्स | Madi vahu Tule Yahi Jai kar Mana lagan lyrics

माडी वहू तुले येई जाईकर मन लगनमाडी वहू तुले येई जाईकर मन लगन माडी वहू तुले येई जाईकर मन लगनमाडी वहू तुले येई जाईकर मन लगन माडी दमस तू काम करी करीदेखात नई माडी ते मनावरीबशी बशीसन तिले काम सांगजोमना बायको ना जीव वरलईजो मजा मारी माडी माले व्हयी जाई बायकोकर मन लगनमाडी माले व्हयी… Continue reading माडी वहू तुले येईजाई करमन लगन लिरिक्स | Madi vahu Tule Yahi Jai kar Mana lagan lyrics