mahur gadavari aarti lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics

mahur gadavari aarti lyrics in marathi माहुर गडावरी ग माहुर गडावरी ग तुझा वास । भक्त येती ते दर्शनास ॥ धृ॥पिवळे पातळ ग पिवळे पातळ बुट्टीदारअंगी चोळी ती हिरवीगार ।पितांबराची ग पितांबराची खोविली कास ॥ भक्त येती ॥ बिंदी बिजवरा गं बिंदी बिजवरा गं भाळी शोभे ।काफ बाल्याने कान ही साजे ।इच्या नथेला ग इच्या… Continue reading mahur gadavari aarti lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics