mahur gadavari aarti lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics

mahur gadavari aarti lyrics in marathi माहुर गडावरी ग माहुर गडावरी ग तुझा वास । भक्त येती ते दर्शनास ॥ धृ॥पिवळे पातळ ग पिवळे पातळ बुट्टीदारअंगी चोळी ती हिरवीगार ।पितांबराची ग पितांबराची खोविली कास ॥ भक्त येती ॥ बिंदी बिजवरा गं बिंदी बिजवरा गं भाळी शोभे ।काफ बाल्याने कान ही साजे ।इच्या नथेला ग इच्या… Continue reading mahur gadavari aarti lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics

ovalu aarti madan gopala lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics

ovalu aarti madan gopala lyrics in marathi ओवाळू आरती मदनगोपाळा ।श्यामसुंदरा गळा वैजयंतीमाळा ।।ध्रु।। चरणकमल ज्याचे ति सुकुमार ।ध्वजवज्राकुश ब्रीदाचे तोडर ।। १ ।।ओवाळू आरती मदनगोपाळा…. नाभिकमल ज्याचे ब्रह्मचर्याचे स्थान ।हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सल छान ।। २ ।।ओवाळू आरती मदनगोपाळा…. मुखकमल पाहता सुखिचिया कोटी ।वेधले मानस हारपली दृष्टी ।। ३ ।।ओवाळू आरती मदनगोपाळा…. जडित मुगट… Continue reading ovalu aarti madan gopala lyrics in marathi – Free Marathi Lyrics

श्यामल वर्णा आरती Shyamal Varna Aarti Lyrics Marathi – Free Marathi Lyrics

पारंपारीक आरती “शामलवर्णा “ श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना राधारमणा तूंच हरी । आरती करितों बहु प्रेमानें भवभयसंकट दूर करी ॥ धृ. ॥ दानवदमना भूभयहरणा भक्तरक्षणा अवतरसी । भक्त काज कल्पद्रुम म्हणुनी निशिदिनीं ध्याती भक्त तुशीं ॥ अतिविधर जो काळा फणिवर कालिय यमुना जलवासी । तत्फणिवर तूं नृत्य करुनी पोंचविलें त्या मुक्तींसी ॥ १ ॥ कैटभ चाणुर… Continue reading श्यामल वर्णा आरती Shyamal Varna Aarti Lyrics Marathi – Free Marathi Lyrics

श्री गणपती आर‍‍ती संग्रह – Ganpati Aarti Sangrah Marathi Lyrics – Free Marathi Lyrics

सुखकर्ता दुखहर्ता – गणपति आरती (Ganpati aarti Marathi) सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची|नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची|सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची|कंठी झरके माल मुक्ताफळाची || १ || जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती|दर्शनमात्रे मनकामना पुरती|| रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा|चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा|हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा|रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया || 2 || लंबोदर पितांबर फनी वरवंदना|सरळ सोंड वक्रतुंड… Continue reading श्री गणपती आर‍‍ती संग्रह – Ganpati Aarti Sangrah Marathi Lyrics – Free Marathi Lyrics

Full Ganpati Aarti Marathi Lyrics – Free Marathi Lyrics

सुखकर्ता दुखहर्ता – गणपति आरती (Ganpati aarti Marathi) सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची|नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची|सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची|कंठी झरके माल मुक्ताफळाची || १ || जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती|दर्शनमात्रे मनकामना पुरती|| रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा|चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा|हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा|रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया || 2 || लंबोदर पितांबर फनी वरवंदना|सरळ सोंड वक्रतुंड… Continue reading Full Ganpati Aarti Marathi Lyrics – Free Marathi Lyrics

Bhagwat Aarti Lyrics in Marathi

Bhagwat Aarti Lyrics in Marathi ॥ भागवताची आरती ॥ जयदेव जयदेव श्रीमद्भागवता । श्रवणें मननें पठणें भक्ती ये हाता ॥ धृ ॥ वेदाचें हें सार पाहे रसभरित । दशलक्षण हें आहे लक्षीत ॥ जय ॥ १॥ द्वादश स्कंधामध्यें हरीची लीळा । तिनशें पस्तिस अध्ये गाती गोपाळा ॥ जय ॥ २॥ अठरा सहस्र श्लोक गाती ऐकती… Continue reading Bhagwat Aarti Lyrics in Marathi

Ekvira Aarti Lyrics in Marathi एकवीरा देवीची आरती

Ekvira Aarti Lyrics in Marathi एकवीरा देवीची आरती एकवीरा देवी आरती :- आरती एकवीरा | देवी देई मज वरा । शरण मी तूजलागी| देई दर्शन पामरा | आरती एकवीरा || धृ.|| कार्ला गडी वास तुझा | भक्त सह्याद्रीच्या पायीं|| कृपा दृष्टीने पाहोनी| सांभाळिसी लवलाही|| १ || चैत्राच्या शुद्ध पक्षी | जेव्हा उत्सव तव होई ||… Continue reading Ekvira Aarti Lyrics in Marathi एकवीरा देवीची आरती

Hartalika Aarti Marathi Lyrics हरितालिकेची आरती

Hartalika Aarti Marathi Lyrics हरितालिकेची आरती श्री हरतालिकेची आरती जय देवी हरितालिके। सखी पार्वती अंबिके ॥ आरती ओवाळीते । ज्ञानदीप कळिके ॥ धृ ॥ हर अर्धांगी वससी । जासी यज्ञा माहेरासी ॥ तेथे अपमान पावसी । यज्ञकुंडी गुप्त होसी ॥ जय. १ ॥ रिघसी हिमाद्रिच्या पोटी । कन्या होसी तूं गोमटी ॥ उग्र तपश्चर्या मोठी।… Continue reading Hartalika Aarti Marathi Lyrics हरितालिकेची आरती

Jai Devi Mahalaxmi Aarti Marathi Lyrics

Jai Devi Mahalaxmi Aarti Marathi Lyrics श्री महालक्ष्मीची आरती जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी। वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥ जय देवी जय देवी…॥ जय देवी जय देवी जय महालक्ष वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥ जय देवी जय देवी…॥ करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता। पुरहरवरदायिनी मुरहरप्रियकान्ता। कमलाकारें जठरी जन्मविला धाता। सहस्त्रवदनी भूधर न पुरे गुण गातां॥ जय देवी जय देवी…॥… Continue reading Jai Devi Mahalaxmi Aarti Marathi Lyrics

Jyeshta Gauri Aarti Marathi Lyrics ज्येष्ठा गौरी ची आरती

Jyeshta Gauri Aarti Marathi Lyrics ज्येष्ठा गौरी ची आरती भाद्रपद शुद्ध सप्तमीस प्रतिष्ठा अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा श्रेष्ठा गणेशा सहित गौरी धनिष्ठा बैसली येउनि सकळिया निष्ठा II१|| जयदेव जयदेव जय महालक्ष्मी, श्रीमहालक्ष्मी, कृपा करुनी आली तू महालक्ष्मी जयदेव जयदेव ।। धृ।। ज्येष्ठा नक्षत्र पुजेचा महिमा षडरस पक्वान्ने होती सुखधामा सुवासिनी ब्राह्मण अर्पुनी निजनेमा तुझे आशीर्वादे सकलही… Continue reading Jyeshta Gauri Aarti Marathi Lyrics ज्येष्ठा गौरी ची आरती