Gananayakaya Song Lyrics in Marathi – श्रीगणेशाय धीमहि – Shree Ganeshay Dheemahi Lyrics – Free Marathi Lyrics

Gananayakaya Song Lyrics in Marathi – श्रीगणेशाय धीमहि – Shree Ganeshay Dheemahi Lyrics गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि ।गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि ।गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ।एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ।गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ॥ गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने ।गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे ।गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने ।गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे ।गुरुदैत्यगलच्छेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय ।गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय ।गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि… Continue reading Gananayakaya Song Lyrics in Marathi – श्रीगणेशाय धीमहि – Shree Ganeshay Dheemahi Lyrics – Free Marathi Lyrics

Yelkot Devacha Lyrics In Marathi – Sher Shivraj – Free Marathi Lyrics

Yelkot Devacha Lyrics In Marathi अरे येळकोट येळकोट जय मल्हारसदानंदाचा येळकोट येळकोट देवाचामल्हारी रं त्ये माझं राजं,त्येला बेल भंडारात्यो बघा कैसा साजं, येळकोट देवाचामल्हारी रं त्ये माझं राजंत्येला बेल भंडारात्यो बघा कैसा साजं हे भरतार मिळाला मराठी मातीलाहे..अब अब अब अबअब अब अब हे भरतार मिळाला मराठी मातीलाधनी सह्याद्रीच्या उच्च शिखरांचा बेल भंडारा त्योउधळी रे… Continue reading Yelkot Devacha Lyrics In Marathi – Sher Shivraj – Free Marathi Lyrics

Bhagwat Aarti Lyrics in Marathi

Bhagwat Aarti Lyrics in Marathi ॥ भागवताची आरती ॥ जयदेव जयदेव श्रीमद्भागवता । श्रवणें मननें पठणें भक्ती ये हाता ॥ धृ ॥ वेदाचें हें सार पाहे रसभरित । दशलक्षण हें आहे लक्षीत ॥ जय ॥ १॥ द्वादश स्कंधामध्यें हरीची लीळा । तिनशें पस्तिस अध्ये गाती गोपाळा ॥ जय ॥ २॥ अठरा सहस्र श्लोक गाती ऐकती… Continue reading Bhagwat Aarti Lyrics in Marathi

Ekvira Aarti Lyrics in Marathi एकवीरा देवीची आरती

Ekvira Aarti Lyrics in Marathi एकवीरा देवीची आरती एकवीरा देवी आरती :- आरती एकवीरा | देवी देई मज वरा । शरण मी तूजलागी| देई दर्शन पामरा | आरती एकवीरा || धृ.|| कार्ला गडी वास तुझा | भक्त सह्याद्रीच्या पायीं|| कृपा दृष्टीने पाहोनी| सांभाळिसी लवलाही|| १ || चैत्राच्या शुद्ध पक्षी | जेव्हा उत्सव तव होई ||… Continue reading Ekvira Aarti Lyrics in Marathi एकवीरा देवीची आरती

Hartalika Aarti Marathi Lyrics हरितालिकेची आरती

Hartalika Aarti Marathi Lyrics हरितालिकेची आरती श्री हरतालिकेची आरती जय देवी हरितालिके। सखी पार्वती अंबिके ॥ आरती ओवाळीते । ज्ञानदीप कळिके ॥ धृ ॥ हर अर्धांगी वससी । जासी यज्ञा माहेरासी ॥ तेथे अपमान पावसी । यज्ञकुंडी गुप्त होसी ॥ जय. १ ॥ रिघसी हिमाद्रिच्या पोटी । कन्या होसी तूं गोमटी ॥ उग्र तपश्चर्या मोठी।… Continue reading Hartalika Aarti Marathi Lyrics हरितालिकेची आरती

Jai Devi Mahalaxmi Aarti Marathi Lyrics

Jai Devi Mahalaxmi Aarti Marathi Lyrics श्री महालक्ष्मीची आरती जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी। वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥ जय देवी जय देवी…॥ जय देवी जय देवी जय महालक्ष वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥ जय देवी जय देवी…॥ करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता। पुरहरवरदायिनी मुरहरप्रियकान्ता। कमलाकारें जठरी जन्मविला धाता। सहस्त्रवदनी भूधर न पुरे गुण गातां॥ जय देवी जय देवी…॥… Continue reading Jai Devi Mahalaxmi Aarti Marathi Lyrics

Jyeshta Gauri Aarti Marathi Lyrics ज्येष्ठा गौरी ची आरती

Jyeshta Gauri Aarti Marathi Lyrics ज्येष्ठा गौरी ची आरती भाद्रपद शुद्ध सप्तमीस प्रतिष्ठा अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा श्रेष्ठा गणेशा सहित गौरी धनिष्ठा बैसली येउनि सकळिया निष्ठा II१|| जयदेव जयदेव जय महालक्ष्मी, श्रीमहालक्ष्मी, कृपा करुनी आली तू महालक्ष्मी जयदेव जयदेव ।। धृ।। ज्येष्ठा नक्षत्र पुजेचा महिमा षडरस पक्वान्ने होती सुखधामा सुवासिनी ब्राह्मण अर्पुनी निजनेमा तुझे आशीर्वादे सकलही… Continue reading Jyeshta Gauri Aarti Marathi Lyrics ज्येष्ठा गौरी ची आरती

Krishna Aarti Marathi Lyrics श्री कृष्णाची आरती – Free Marathi Lyrics

ओवाळू आरती मदनगोपाळा । श्यामसुंदरा गळा वैजयंतीमाळा ।।ध्रु।। चरणकमल ज्याचे ति सुकुमार । ध्वजवज्राकुश ब्रीदाचे तोडर ।। ओवाळू।।1।। नाभिकमल ज्याचे ब्रह्मचर्याचे स्थान । हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सल छान ।। ओवाळू।।2।। मुखकमल पाहता सुखिचिया कोटी । वेधले मानस हारपली दृष्टी ।। ओवाळू।।3।। जडित मुगट ज्याचा देदीप्यमान । तेणे कोंदले अवघे त्रिभुवन ।। ओवाळू।।4।। एका जनार्दनी देखियले… Continue reading Krishna Aarti Marathi Lyrics श्री कृष्णाची आरती – Free Marathi Lyrics

Narasimha Aarti Marathi Lyrics नरसिंह आरती – Free Marathi Lyrics

नरसिंह आरती – Narasimha Aarti Marathi कडकडिले स्तंभ गडगडिलें गगन। अवनी होत आहे कंपायमान। तडतडलीं नक्षत्रे पडताती जाण। उग्ररूपें प्रगटे तो सिंहवदन।। 1 ।। जय देव जय देव जय नरहरिराया। आरती ओवाळू महाराजवर्या । जय देव जय देव ।। एकविस स्वर्गमाळा डळमळली कैसी। ब्रह्मयाच्या वाटे अभिनव चित्तासी। चंद्रसूर्य दोनी लोपति प्रकाशीं। कैलासीं शंकर दचके मानसीं।।… Continue reading Narasimha Aarti Marathi Lyrics नरसिंह आरती – Free Marathi Lyrics

Venkatesh Aarti Marathi Lyrics श्री व्यंकटेश आरती – Free Marathi Lyrics

शेषाचल अवतार तारक तूं देवा l सुरवर मुनिवर भावें करिती जन सेवा ll कमलारमणा अससी अगणित गुण ठेवा l कमलाक्षा मज रक्षुनि सत्वर वर द्यावा ll १ ll जय देव जय देव जय व्यंकटेशा l केवळ करूणासिंधु पुरविसी आशा ll धृ. ll हे निजवैकुंठ म्हणुनी ध्यातों मी तू तें l दाखविसी गुण कैसे सकळिक लोकाते… Continue reading Venkatesh Aarti Marathi Lyrics श्री व्यंकटेश आरती – Free Marathi Lyrics